Organisatie

De Algemene Hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die vraag en aanbod van hulp zo passend en snel mogelijk bij elkaar brengt. De organisatie is een stichting en heeft een bestuur.

Nathalie Koopman hanteert de voorzittershamer van een uit 5 leden bestaand bestuur. Zij heeft deze vrijwilligersfunctie aanvaard nadat haar is gebleken dat er een uitstekende organisatie is gevormd die in staat is de belangrijke sociaal maatschappelijke functie van de Stichting uit te voeren.
Er zijn coördinatoren die het aanspreekpunt zijn voor hulpvragers en tientallen vrijwilligers.

Het initiatief om tot een hulpdienst in Elst te komen stamt uit 1979. Bij notariële akte van 19 december 1980 zijn de statuten van de stichting vastgesteld.

Meer over onze stichting is te lezen in het Algemeen jaarverslag (klik op de link).

De Stichting met een hart!