Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoeken wij u dit ons te melden.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, auteursrechten liggen bij Stichting Algemene Hulpdienst Elst. Neem contact met ons op als u teksten of foto’s wilt kopiëren, verspreiden of doorgeven.

Schuiven naar boven