AVG

Stichting Algemene Hulpdienst Elst hecht veel belang aan uw privacy. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treffen wij maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken als u gebruik maakt van onze website.

Aan de inhoud van onze website https://hulpdienstelst.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoeken wij u dit ons te melden.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten liggen bij Stichting Algemene Hulpdienst Elst. Neem contact met ons op als u teksten of foto’s wilt kopiëren, verspreiden of doorgeven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw laptop, tablet, telefoon of dergelijke wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren, goed te laten functioneren en te beschermen.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies opslaat op bijvoorbeeld uw laptop of tablet. Daarnaast kunt u ook alle cookies die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Koko Analytics

Wij gebruiken Koko Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren.

Persoonsgegevens

Wij bieden via onze website de mogelijkheid vragen te stellen middels een contactformulier. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. Voor maaltijden en ritaanvragen hebben wij uiteraard meer gegevens nodig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die u bij gebruik van onze website rechtstreeks aan ons op geeft in het kader van een door u gestelde vraag of dienst. Voor het algemene contactformulier zijn deze persoonsgegevens:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Bewaartermijn

De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL, Secure Sockets Layer).

Klachten

Voor vragen of klachten over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Mochten we bij klachten er samen niet uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

E-mailadres: info@hulpdienstelst.nl

Telefoon: 0481 374926

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze AVG na verloop van tijd wordt gewijzigd. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van onze diensten dan betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen en daarmee de bijgewerkte verklaring.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 8-7-2022.

Schuiven naar boven