Hulpdienst Elst

De Algemene Hulpdienst is een organisatie van vrijwilligers, die praktische en eenvoudige ondersteuning aan huis verleent. Burenhulp is een goede omschrijving van deze ondersteuning. Die ‘buren’ wonen echter niet direct naast u maar zijn via de Algemene Hulpdienst toch goed bereikbaar.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van Elst die hulp nodig heeft en voor wie deze hulp (ook in financiële zin) niet beschikbaar is. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt. Iedereen kan immers in een situatie terecht komen waarbij directe hulp dringend noodzakelijk is.

Wat doen wij?

oudere dame wordt geholpen om een medische afspraak te maken

Feitelijk doen wij niets anders dan vraag en aanbod van hulp zo snel en passend mogelijk bij elkaar brengen. Die hulp kan onder meer het volgende inhouden:

Hoe komt hulp tot stand?

Hulp komt altijd tot stand via bemiddeling van de coördinator van de Algemene Hulpdienst die weet welke vrijwilliger in een bepaalde situatie het beste kan helpen en beschikbaar is.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Contact    De Stichting met een hart!

Schuiven naar boven